Et familiedrevet firma siden 1985

Malermester Morten Bjarnoll AS (MMB AS) er et malermester- og gulvleggerfirma hvis opprinnelse går tilbake til 1985. Morten Bjarnoll startet da bedriften som et enkeltpersonforetak. Bedriftsmodellen var enkel: han skulle ut og produsere – mens hans kone Eva Bjarnoll tok seg av kontorarbeidet.

Våre ansatte

Historisk tilbakeblikk

Arbeidsoppdragene har alltid vært varierte. Fra større prosjekter med produksjon av malte og sparklede overflater i stor skala – til mindre rehabiliteringsjobber med henging av tapet og andre estetiske arbeider. Kundegruppen har vært fordelt mellom industri/næringsliv, private personer og det offentlige. Utover på 1990-tallet ble bedriften utvidet med flere ansatte.

Fra 2010-tallet ble arbeidskraften i firmaet utvidet med dyktige ansatte fra andre land, primært Polen og Litauen. Samtidig har vi fortsatt norske malermestere og malersvenner. I tillegg har vi flere lærlinger – oppdraget med utdanningen av neste generasjon malere og bevare de norske håndverkstradisjonene er viktig for oss. Dette gjør at vi i dag har et dyktig og inkluderende fagmiljø med motivere lærlinger og erfarne malere. I dag ledes bedriften av far og sønn, Morten Bjarnoll og Paal Bjarnoll - etterkommere av flere generasjoner med malere

Samarbeidspartnere og medlemskap 

Malermester Morten Bjarnoll AS er medlem i både Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) og malermesterkjeden Mesterfarge. MLF er bransjeforeningen for norske mesterbedrifter innen maler- og overflateteknikk og ble stiftet i 1908, men organisasjons røtter kan spores tilbake til de lokale laugene som ble opprettet rundt 1700-tallet. Det er kun bedrifter som har mesterbrev og innehar god faglig kompetanse og forretningsskikk iht. til lover og regler som får være medlem i MLF. 
 
Vi er en godkjent og aktiv opplæringsbedrift. Vi har derfor tett samarbeid og er medlem i Opplæringskontoret for Overflateteknikk-Vest (OOV).